Thông báo nhu cầu mua sắm bổ sung vật tư, hóa chất xét nghiệm phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện Bãi Cháy (đợt 2) năm 2021

  • 2021/12/16 01:01

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành công hành 1519/TB-BVBC ngày 15/12/2021 về việc thông báo Mua sắm bổ sung vật tư, hóa chất xét nghiệm phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện Bãi Cháy (đợt 2).