Tập huấn An toàn người bệnh và Quản lý sự cố Y Khoa năm 2019

  • 2019/07/02 03:20

Thực hiện kế hoạch số 17/KH-BVBC ngày 07/01/2019 về Cải tiến chất lượng Bệnh viện, nâng cao nhận thức của nhân viên y tế về khái niệm và phân loại sự cố y khoa, đảm bảo an toàn và phòng ngừa tối đa nguy cơ rủi ro cho người bệnh, từ ngày 29/5 đến 13/6, Bệnh viện Bãi Cháy tổ chức các lớp tập huấn An toàn người bệnh và Quản lý sự cố y khoa.
Lớp tập huấn cho các nhân viên y tế tại Bệnh viện Bãi Cháy cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản, tổng quan về sự cố y khoa, phương pháp xác định chính xác người bệnh, giải pháp cải thiện thông tin trong nhóm y tế; đảm bảo an toàn trong sử dụng thuốc và phẫu thuật, thủ thuật; an toàn trong sử dụng trang thiết bị, vật tư y tế; phòng và kiểm soát nhiễm khuẩn tại bệnh viện; hướng dẫn về phòng ngừa và báo cáo sự cố y khoa...


Trong thời gian tập huấn, các học viên đã cùng giảng viên chia sẻ, rút kinh nghiệm thẳng thắn và đề xuất giải pháp khắc phục các sự cố y khoa trong hoạt động thực tiễn tại khoa phòng.


Chương trình tập huấn đã góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng ngừa và giải giải pháp hạn chế sự cố y khoa cho đội ngũ điều dưỡng để đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe an toàn cho người bệnh, góp phần mang đến chất lượng dịch vụ y tế chất lượng cao, hướng tới sự hài lòng của người bệnh.