Tập huấn kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho điều dưỡng

  • 2019/07/04 07:02

Ngày 25-4, Bệnh viện Bãi Cháy tổ chức lớp Tập huấn kỹ năng giao tiếp cho Khối điều dưỡng nhằm nâng cao kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho đội ngũ điều dưỡng viên, hướng tới sự hài lòng của người bệnh.


Hơn 80 điều dưỡng viên công tác tại các Khoa, phòng trong bệnh viện đã được phổ biến các kỹ năng tiếp xúc, chăm sóc khách hàng, kỹ năng giao tiếp, nắm bắt tâm lý, cảm xúc, lắng nghe, tư vấn và thuyết phục người bệnh, cách xử trí khéo léo các tình huống giao tiếp với bệnh nhân và gia đình…

Đào tạo, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn song song với y đức là trọng tâm xây dựng, phá triển Bệnh viện Bãi Cháy. Vì vậy, thông qua mỗi buổi tập huấn, các điều dưỡng viên đã thực sự chủ động trong công việc, ý thức về tinh thần, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh, nâng cao hiệu quả trong giao tiếp, tư vấn và chăm sóc sức khỏe cho người bệnh – khách hàng.

Mạc Thảo - Đình Hải