Thông báo nhu cầu mua sắm trang thiết bị từ nguồn kinh phí không tự chủ năm 2021

  • 2021/10/08 16:34

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành công văn số 1152/TB-BVBC về việc thông báo nhu cầu mua sắm trang thiết bị từ nguồn kinh phí không tự chủ năm 2021.

File đính kèm: Thông báo số 1152/TB-BVBC