post title

Thông báo nhu cầu mua sắm hàng Inox phục vụ công tác khám chữa bệnh năm 2022

  • 2022/06/01 09:31

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành công văn số 623/TB-BVBC thông báo nhu cầu mua sắm hàng Inox phục vụ công tác khám chữa bệnh năm 2022.

Xem tiếp
post title

Bệnh viện Bãi Cháy thông báo nhu cầu mua sắm thiết bị Công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyên môn năm 2022

  • 2022/05/04 08:55

Bệnh viện Bãi Cháy thông báo nhu cầu mua sắm thiết bị Công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyên môn năm 2022

Xem tiếp
post title

Thông báo nhu cầu mua sắm sữa phụ cấp độc hại bằng hiện vật năm 2022

  • 2022/04/19 01:25

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành công văn 359/TB-BVBC ngày 30/3/2022 thông báo nhu cầu mua sắm sữa phụ cấp độc hại bằng hiện vật năm 2022.

Xem tiếp
post title

Thông báo nhu cầu mua sắm ấn chỉ, giấy in phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện Bãi Cháy năm 2022

  • 2022/04/07 09:54

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành công văn số 397/TB-BVBC ngày 7/4/2022 về nhu cầu mua sắm ấn chỉ, giấy in phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện Bãi Cháy năm 2022.

Xem tiếp
post title

Bệnh viện Bãi Cháy: Thông báo mua sắm mực in phục vụ công tác chuyên môn năm 2022

  • 2022/03/30 05:17

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành thông báo số 351/TB-BVBC về nhu cầu mua sắm mực in phục vụ công tác chuyên môn cho Bệnh viện năm 2022.

Xem tiếp
post title

Thông báo nhu cầu mua sắm vật tư, hóa chất phục vụ phòng chống dịch Covid-19 năm 2022 (đợt I)

  • 2022/01/21 02:22

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành công văn số 112/TB-BVBC về thông báo nhu cầu mua sắm vật tư, hóa chất phục vụ phòng chống dịch Covid-19 năm 2022 (đợt I).

Xem tiếp
post title

Thông báo nhu cầu mua sắm đồ vải phục vụ người bệnh và đồ vải phục vụ phẫu thuật, thủ thuật năm 2022

  • 2022/01/19 03:50

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành công văn số 95/TB-BVBC thông báo nhu cầu mua sắm đồ vải phục vụ người bệnh và đồ vải phục vụ phẫu thuật, thủ thuật năm 2022.

Xem tiếp
post title

Thông báo nhu cầu mua sắm trang phục bảo hộ cho nhân viên y tế năm 2022

  • 2022/01/19 03:48

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành công văn số 94/TB - BVBC ngày 18/1/2022 thông báo nhu cầu mua sắm trang phục bảo hộ cho nhân viên y tế năm 2022.

Xem tiếp
post title

Thông báo nhu cầu mua sắm hóa chất xét nghiệm sinh hóa

  • 2022/01/12 07:12

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành Thông báo số 65/TB-BVBC về nhu cầu mua sắm hóa chất xét nghiệm sinh hóa.

Xem tiếp
post title

Thông báo nhu cầu mua sắm vật tư y tế, hóa chất thông dụng năm 2022

  • 2022/01/10 00:25

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành thông báo số 19/TB-BVBC ngày 5/1/2022 về việc thông báo nhu cầu mua sắm vật tư y tế, hóa chất thông dụng của Bệnh viện Bãi Cháy năm 2022.

Xem tiếp