post title

Thông báo nhu cầu mua sắm đồ vải phục vụ người bệnh và đồ vải phục vụ phẫu thuật, thủ thuật năm 2022

  • Hôm nay 03:50

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành công văn số 95/TB-BVBC thông báo nhu cầu mua sắm đồ vải phục vụ người bệnh và đồ vải phục vụ phẫu thuật, thủ thuật năm 2022.

Xem tiếp
post title

Thông báo nhu cầu mua sắm trang phục bảo hộ cho nhân viên y tế năm 2022

  • Hôm nay 03:48

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành công văn số 94/TB - BVBC ngày 18/1/2022 thông báo nhu cầu mua sắm trang phục bảo hộ cho nhân viên y tế năm 2022.

Xem tiếp
post title

Thông báo nhu cầu mua sắm hóa chất xét nghiệm sinh hóa

  • 2022/01/12 07:12

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành Thông báo số 65/TB-BVBC về nhu cầu mua sắm hóa chất xét nghiệm sinh hóa.

Xem tiếp
post title

Thông báo nhu cầu mua sắm vật tư y tế, hóa chất thông dụng năm 2022

  • 2022/01/10 00:25

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành thông báo số 19/TB-BVBC ngày 5/1/2022 về việc thông báo nhu cầu mua sắm vật tư y tế, hóa chất thông dụng của Bệnh viện Bãi Cháy năm 2022.

Xem tiếp
post title

nhu cầu mua sắm Thông báo Kit tách chiết DNA/RNA tự động (dùng cho máy LiLiFTM Miracle - Auto XT Nucleic Acid Extraction System) của Bệnh viện Bãi Cháy

  • 2021/12/28 00:43

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành Công văn số 1579/TB-BVBC về nhu cầu mua sắm Kit tách chiết DNA/RNA tự động (dùng cho máy LiLiFTM Miracle - Auto XT Nucleic Acid Extraction System) của Bệnh viện Bãi Cháy.

Xem tiếp
post title

Thông báo nhu cầu mua sắm các thuốc thuộc danh mục ĐTTT cấp QG và Danh mục áp dụng hình thức đàm phán giá tại Thông tư số 15/2020/TT-BYT

  • 2021/12/20 02:48

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành công văn số 1505/TB-BVBC về nhu cầu mua sắm các thuốc thuộc danh mục ĐTTT cấp QG và Danh mục áp dụng hình thức đàm phán giá tại Thông tư số 15/2020/TT-BYT

Xem tiếp
post title

Thông báo nhu cầu mua sắm bổ sung vật tư, hóa chất xét nghiệm phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện Bãi Cháy (đợt 2) năm 2021

  • 2021/12/16 01:01

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành công hành 1519/TB-BVBC về việc thông báo Mua sắm bổ sung vật tư, hóa chất xét nghiệm phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện Bãi Cháy (đợt 2).

Xem tiếp
post title

Thông báo nhu cầu mua sắm vật tư y tế của Bệnh viện Bãi Cháy

  • 2021/12/07 09:02

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành công văn số 1462/TB-BVBC ngày 6/12/2021 về nhu cầu mua sắm vật tư y tế của Bệnh viện Bãi Cháy.

Xem tiếp
post title

Thông báo nhu cầu mua sắm vật tư can thiệp tim mạch của Bệnh viện Bãi Cháy

  • 2021/12/06 09:32

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành công văn số 1441/TB-BVBC ngày 2/12/2021 về thông báo nhu cầu mua sắm vật tư can thiệp tim mạch của Bệnh viện Bãi Cháy.

Xem tiếp
post title

Thông báo nhu cầu mua sắm vật tư y tế của Bệnh viện Bãi Cháy

  • 2021/11/30 07:31

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành công văn số 1422/TB-BVBC ngày 30 tháng 11 năm 2021 về việc thông báo nhu cầu mua sắm vật tư y tế của Bệnh viện Bãi Cháy.

Xem tiếp